ساخت انواع قفسه های با درب پلکسی که برای اولین بار در ایران توسط این شرکت انجام شده است.

که در این راستا افتخار همکاری با بیمارستان های :

  • کوثر
  • پیوند اعضاء
  • قلب الزهرا

و … را داشته است.

تماس بگیرید