تجهیز کامل وسایل و تجهیزات مورد نیاز اتاق های عمل شامل :

 • انواع ترالی
 • میز
 • قفسه بندی انبار و اتاق عمل
 • انواع سینک اسکراب و شست و شوی چند مرحله ای
 • انواع کمد استیل (دارویی و تجهیزاتی)

که در این راستا افتخار همکاری با :

 • بیمارستان کوثر
 • بیمارستان پیوند اعضاء
 • آنکولوژی امیر
 • بیمارستان شهید فقیهی
 • بیمارستان قلب الزهرا
 • بیمارستان مسلمین
 • بیمارستان اردیبهشت
 • بیمارستان فاطمه الزهرا کوار
 • بیمارستان شهید بهشتی
 • بیمارستان شهید رجایی
 • را داشته است.
تماس بگیرید