شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، میدان صنعت ، خیابان صنعت جنوبی ، سمت چپ ، خیابان تلاش شرقی ، کوچه 13 ، قطعه 11 ، بلوک PH18
09173243155

تماس با ما

تماس بگیرید